การอบรมปฏิบัติการ

รายละเอียดการอบรมปฏิบัติการ

 • หนังสือแจ้งเขตและกำหนดการอบรม ดาวน์โหลด
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรุ่นการอบรม ดาวน์โหลด
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก


หมายเหตุ

 • การเข้าพัก
  รุ่นที่ 1 สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2563
  รุ่นที่ 2 สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563
  โดยในคืนแรกให้บริการเฉพาะห้องพัก ไม่รวมอาหารเย็น
 • การเบิกค่าเดินทาง สามารถเบิกค่าเครื่องบินได้ตามสิทธิ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • เรื่อง กำหนดการอบรม, ตารางการอบรม และรุ่นการอบรม
  ติดต่อ คุณเจด 02 2885518
 • เรื่อง ที่พัก, การเข้าพัก และการเบิกค่าเดินทาง
  ติดต่อ คุณอาร์ต 081 8400027

กลุ่มสำหรับอัปเดทข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับการอบรม (รุ่นที่ 1)

กลุ่มสำหรับอัปเดทข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับการอบรม (รุ่นที่ 2)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ มีดังนี้

1.วุฒิบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

2.ฮาร์ดดิสก์ ความจุ 2 TB พร้อมชุดโปรแกรมและสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัด (จัดสรรให้เป็นคุรุภัณฑ์ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา)

3.เสื้อโปโล OBEC Content Center

4.กระเป๋าผ้า OBEC Content Center

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

ใช้ประกอบการอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center)

1.NoteBook จำนวน 1 เครื่อง
อย่างน้อยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป
 • CPU Intel core i3
 • Ram 8 GB
 • Hard Disk 50 GB

*สำหรับใช้ในการติดตั้งโปรแกรม

Authoring Tool

Content Center (Version Windows)

Local Content Server

2.Tablet/Mobile อย่างน้อย 1 เครื่อง
มีคุณสมบัติดังนี้

 • Android 7.0 หรือ iOS 11 ขึ้นไป

*สำหรับใช้ติดตั้งโปรแกรม

OBEC Content Center (Version Android, iOS)

 

3.Access Points อย่างน้อย 1 เครื่อง
หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi เช่น Pocket WiFi

*สำหรับใช้ทดสอบโปรแกรม

Local Content Server (LCS)

สถานที่พักและอบรม

โรงแรมเบลล่า บี
9/45 ถนนจรัลสนิทวงศ์ หมู่ 2 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  โทร. 02-409-5785-9

**หมายเหตุ
รุ่นที่ 1 สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 2 สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563
โดยในคืนแรกให้บริการเฉพาะห้องพัก ไม่รวมอาหารเย็น

การเบิกค่าเดินทาง

กรุณาออกใบกำกับภาษี และระบุข้อมูลเหล่านี้ให้ถูกต้องและครบถ้วน ในนาม

*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินค่าเดินทาง เฉพาะท่านที่มีใบกำกับภาษีถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • เรื่อง กำหนดการอบรม, ตารางการอบรม และรุ่นการอบรม
  ติดต่อ คุณเจด 02 2885518
 • เรื่อง ที่พัก, การเข้าพัก และการเบิกค่าเดินทาง
  ติดต่อ คุณอาร์ต 081 8400027

กลุ่มสำหรับอัปเดทข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับการอบรม (รุ่นที่ 1)

กลุ่มสำหรับอัปเดทข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับการอบรม (รุ่นที่ 2)